บริการส่งหน้ากากอนามัยไปประเทศจีน –  ส่งหน้ากากอนามัยไปประเทศจีน

บริการขนส่งหน้ากากอนามัยจากประเทศไทยไปยังประเทศจีน

โดยส่งถึงมือผู้รับปลายทางแบบ Door to Door, Door to Port  ,Port To Port

โดยมีการส่งสินค้าทางเครื่องบิน ส่งแบบพัสดุ

 

บริการส่งหน้ากากอนามัย เหมาะสำหรับใคร?

  1. ทุกคนที่ต้องการส่งของ พัสดุ สินค้า ไปให้ญาติหรือคนรู้จักที่จำเป็นต้องใช้

1. การส่งหน้ากากอนามัย 😷

อ้างอิงจากประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เรื่องการควบคุม การส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งหน้ากากอนามัย มีผลบังคับใช้แล้วนั้น มีเงื่อนไขว่า

1.1 ภายใน 1 ปีนี้ นับตั้งแต่วันที่ออกประกาศ ผู้ส่งจะสามารถส่งออกหน้ากากอนามัยได้ไม่เกิน 499 ชิ้น หากต้องการส่งเกิน 499 ชิ้น ต้องเดินพิธีการศุลกากรสำหรับการส่งออก และต้องมีใบอนุญาตจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

หากใครต้องการส่งเกิน 499 ชิ้นสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เลยครับ

 

ขั้นตอนการประเมินราคาเพื่อส่งหน้ากากอนามัย

  • ที่อยู่ต้นทาง
  • ที่อยู่ปลายทาง
  • ประเภทของสินค้า
  • ขนาดของสินค้า [ความกว้าง x ความยาว x สูง () และน้ำหนัก (kg.) ]
  • จำนวนของสินค้า
  • รูปภาพของสินค้า

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อทีมงานได้เลย

ฝ่ายบริการลูกค้า
อยากส่งของไปกาตาร์

02-2861967-69

   [email protected]

เพิ่มเพื่อน