บริการนำเข้าสินค้า (Import Service)

วิธีนำเข้าสินค้า

เราให้บริการ นำเข้าสินค้าทางเครื่องบิน  นำเข้าสินค้าทางเรือ และนำเข้าสินค้าทางรถ จากทั่วโลก
ผ่านทางเรือ  รถ และเครื่องบิน เรามีตัวแทนรับสินค้าในหลายประเทศ เพื่อช่วยประสานงานรับสินค้าจากต่างประเทศ เราเป็นตัวแทนท่านในการนำเข้าสินค้า เดินพิธีการศุลกากรขาเข้า  และจัดส่งสินค้าให้ถึงจุดหมายผู้รับ

เพื่อให้การนำเข้าไม่ติดปัญหา ท่านสามารถนำรายละเอียดของสินค้า มาตรวจสอบกับเราก่อนได้เลยว่า สินค้าของท่านนั้นต้องมีใบอนุญาตหรือสามารถนำเข้าประเทศไทยได้หรือไม่ และต้องเตรียมเอกสารอะไรก่อนการนำเข้ามาในราชอาณาจักรไทย

ขั้นตอนการใช้บริการนำเข้าสินค้า

 • เตรียมข้อมูล

  เตรียมข้อมูลดังนี้ เพื่อประเมินราคา

  1. สถานที่รับสินค้าต้นทาง
  2. สถานที่ต้องการส่งสินค้า
  3. ขนาดสินค้าและน้ำหนักสินค้า
  4. รายละเอียดของสินค้า

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอราคา

  ช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่

  1. LINE:@KTCLOGISTICS
  2. FACEBOOK
  3. TEL:02-2861967-9
  4. EMAIL:[email protected]

 • ขึ้นทะเบียนกับกรมศุลเพื่อเป็นผู้นำเข้า

  ยื่นเอกสารเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้า กับกรมศุลกากร (Register Paperless) สำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยนำเข้า
 • เตรียมเอกสาร

  จัดเตรียมเอกสารเบื้องต้นดังนี้

  • บัญชีราคาสินค้า ( Invoice)
  • บัญชีรายละเอียด (Packing List)
  • รูปภาพสินค้า
  • พิกัดสินค้า
  • ฟอร์มหรือใบอนุญาตต่างๆ

 • รอรับสินค้า

  • หลังจากได้รายละเอียดต่างๆครบถ้วนเจ้าหน้าที่จะประสานงานให้จนจบขั้นตอน
  • ผู้ซื้อรอรับสินค้าได้เลย

โทร : 02-2861967-9

อีเมล์ : [email protected]

เพิ่มเพื่อน