บริษัท เคทีซี โกลบอลโลจิสติกส์ จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำในประเทศไทยที่ให้บริการส่งของไปต่างประเทศ และบริการนำเข้าสินค้า ครบวงจรเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (ONE STOP)

เราคือผู้ให้บริการขนส่งระหว่างประเทศซึ่งครอบคลุมทั้งการขนส่งทางอากาศ การขนส่งทางทะเล และการขนส่งทางบก การดำเนินพิธีการศุลกากร นอกจากนี้บริการของเรายังครอบคลุมไปถึงการจัดส่งสินค้าและโลจิสติกส์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

บริการของเรา »
ทำไมต้องเรา ? »
ที่สุดของบริการ

ในด้านโลจิสติกส์

เราให้บริการขนส่งสินค้า, พัสดุ, และเอกสารด่วนทางเครื่องบิน, เรือ และรถ ไปต่างประเทศทั่วโลก

01 //

บริการส่งทางเครื่องบิน

ทางเครื่องบิน
03 //

บริการส่งทางเรือ

ทางเรือ
02 //

บริการส่งทางรถ

ทางรถ
04 //

บริการพิธีการกรมศุลกากร

เคลียสินค้า

ทำไมต้องเรา ?

เราคือผู้ให้บริการขนส่งระหว่างประเทศซึ่งครอบคลุมทั้งการขนส่งทาง อากาศ, เรือ, รถ และเครื่องบิน รวมถึงดำเนินพิธีการศุลกากรด้วย

บริการส่งของไปต่างประเทศ

195

เดินทางมาแล้วหลายประเทศ

195

ประเทศที่ส่งได้

10+

จำนวนงานประมาณต่อวัน

4,260+

ลูกค้า พึงพอใจ
¬ ข่าวสาร และโปรโมชั่น

We are parts ;

ส่งของไปต่างประเทศ

ติดต่อเราตอนนี้ พร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษ สำหรับบริการส่งของไปต่างประเทศ

ติดต่อเราเลย!