บริการขนส่งสินค้าทุกขนาด ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ จำนวนน้อยและมากทางรถ ไปยังประเทศข้างเคียง

บริการส่งสินค้าทางรถข้ามประเทศ

บริการขนส่งสินค้าทางรถ ทั้งขนาดเล็กและใหญ่ จำนวนน้อยและมากทางรถ ไปยังประเทศข้างเคียง ในราคาที่ถูกกว่าทางเครื่องบิน ส่งตรงถึงหน้าประตูบ้านท่าน ได้แก่ สิงคโปร์, มาเลเซีย, เวียดนาม

บริการขนส่งสินค้าทางรถไปต่างประเทศ

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

ทางรถ
แบบไม่เต็มคัน (LTL)

ทางรถ
แบบเต็มคัน (FTL)

แบบไม่เต็มคันรถ

 • คิดเป็นกิโล Chargeable Weight
 • ไปสิงคโปร์, มาเลเซีย, เวียดนาม
แบบเต็มคันรถ

 • ตามขนาดรถ และขนาดตู้คอนเทรนเนอร์
 • ไปสิงคโปร์, มาเลเซีย, เวียดนาม, ลาว, พม่า

ขั้นตอนการส่งสินค้าทางรถข้ามประเทศ

 • เตรียมข้อมูล

  เตรียมข้อมูลดังนี้ เพื่อประเมินราคา

  1. สถานที่รับสินค้าต้นทาง
  2. สถานที่ต้องการส่งสินค้า
  3. ขนาดสินค้าและน้ำหนักสินค้า
  4. รายละเอียดของสินค้า

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอราคา

  ช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่

  1. LINE:@KTCLOGISTICS
  2. FACEBOOK
  3. TEL:02-2861967-9
  4. EMAIL:INFO@KTCLOGISTICS.CO.TH

 • ขึ้นทะเบียนกับกรมศุลเพื่อเป็นผู้นำเข้าและส่งออกสินค้า

  ยื่นเอกสารเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้าและส่งออก กับกรมศุลกากร (Register Paperless) สำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยนำเข้าหรือส่งออก
 • เตรียมเอกสาร

  จัดเตรียมเอกสารเบื้องต้นดังนี้

  –  บัญชีราคาสินค้า ( Invoice)

  –  บัญชีรายละเอียด (Packing List)

  –  อื่นๆ (สามารถศึกษาได้จาก ขั้นตอนการส่งออก)

 • บรรจุสินค้าและส่งสินค้า เพื่อทำพิธีการกรมศุล

 • ส่งใบตราส่งสินค้าให้ผู้ซื้อ

  หลังจากทำพิธีการกรมศุลและขั้นตอนต่างๆเสร็จแล้วรวมถึง ใบตราส่งสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะส่งใบตราส่งสินค้าทางรถเพื่อให้ผู้ซื้อสามารถรับสินค้าได้

โทร : 02-2861967-9

อีเมล์ : info@ktclogistics.co.th

เพิ่มเพื่อน