บริการขึ้นทะเบียนกับกรมศุลเพื่อเป็นผู้นำเข้าและส่งออกสินค้า

บริการขึ้นทะเบียนกับกรมศุลเพื่อเป็นผู้นำเข้าและส่งออกสินค้า

บริการขึ้นทะเบียนกับกรมศุลเพื่อเป็นผู้นำเข้าและส่งออก สำหรับผู้ประกอบการที่ประสงค์จะปฏิบัติพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมาลงทะเบียนเป็นผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากร เพื่อนำข้อมูลเข้าเก็บในระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร

เว้นแต่ กรณีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานทูต องค์การสาธารณกุศล หรือองค์การอื่น ๆ ที่ไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ให้ยื่นแบบคำขอด้วยตนเอง ณ ฝ่ายทะเบียนผู้นำเข้าและส่งออก ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร กรมศุลกากรเท่านั้น

บริการขึ้นทะเบียนผู้นำเข้าและส่งออกโดย KTC GLOBAL LOGISTICS:

KTC GLOBAL LOGISTICS มีบริการช่วยเหลือผู้ประกอบการในการขึ้นทะเบียนผู้นำเข้าและส่งออก โดยมีบริการดังนี้:

  • รับเอกสารถึงที่: ไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานหรือที่บ้าน
  • ดำเนินการให้ทั้งหมด: ผู้ประกอบการไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปกรมศุลกากรเอง

สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : 02-2861967-9

เพิ่มเพื่อน

ฝ่ายบริการลูกค้า
โทรเลย

02-2861967-9