ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะปฏิบัติพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมาลงทะเบียนเป็นผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากร เพื่อนำข้อมูลเข้าเก็บในระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร

เว้นแต่ กรณีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานทูต องค์การสาธารณกุศล หรือองค์การอื่น ๆ ที่ไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ให้ยื่นแบบคำขอด้วยตนเอง ณ ฝ่ายทะเบียนผู้นำเข้าและส่งออก ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร กรมศุลกากรเท่านั้น

 

สำหรับลูกค้าที่ต้องการลงทะเบียนนำเข้า-ส่งออก สามารถใช้บริการกับทางทีมงาน KTC GLOBAL LOGISTICS ได้เลย ทางเรามีบริการในส่วนนี้
– ทางเราเข้าไปรับเอกสารถึงหน้าที่ทำงาน หรือที่บ้าน
– ทางเราเป็นผู้ดำเนินการให้ทั้งหมด

สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : 02-2861967-9

เพิ่มเพื่อน

ฝ่ายบริการลูกค้า
โทรเลย

02-2861967-9