บริการส่งสินค้าทางเรือ จากประเทศไทย ไปต่างประเทศทั่วโลก

บริการส่งสินค้าทางเรือ

บริการขนส่งสินค้าทางเรือ จากประเทศไทย ไปต่างประเทศทั่วโลก ไปได้มากกว่า 2000 เมืองใน 195 ประเทศทั่วโลก ซึ่งการส่งออกสินค้าทางเรือนั้นสามารถส่งออกสินค้าได้หลากหลายประเภท ไม่ว่าจะชิ้นเล็ก หรือชิ้นใหญ่ก็สามารถจัดส่งได้

บริการขนส่งสินค้าทางเรือ (SEA FREIGHT) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

ส่งทางเรือ
แบบไม่เต็มตู้(LCL)

ส่งทางเรือ
แบบเต็มตู้ (FCL)

แบบไม่เต็มตู้คอนเทรนเนอร์

 • สินค้าตั้งแต่ 1 คิวบิกเมตรขึ้นไป
 • ระยะเวลา : เอเชีย 3-15 วัน
 • ระยะเวลา : ยุโรป อเมริกา 20-50 วัน

 

 

แบบเต็มตู้คอนเทรนเนอร์
 • สินค้าตั้งแต่ 10 คิวบิกเมตรขึ้นไป
 • ระยะเวลา : เอเชีย 3-15 วัน
 • ระยะเวลา : ยุโรป อเมริกา 20-50 วัน

 

ขั้นตอนการส่งสินค้าทางเรือ

 • เตรียมข้อมูล

  เตรียมข้อมูลดังนี้ เพื่อประเมินราคา

  1. สถานที่รับสินค้าต้นทาง
  2. สถานที่ส่งสินค้าปลายทาง
  3. ขนาดสินค้าและน้ำหนักสินค้า
  4. รายละเอียดของสินค้า

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอราคา

  ช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่

  1. LINE:@KTCLOGISTICS
  2. FACEBOOK
  3. TEL:02-2861967-9
  4. EMAIL:[email protected]

 • ขึ้นทะเบียนกับกรมศุลเพื่อเป็นผู้นำเข้าและส่งออกสินค้า

  ยื่นเอกสารเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้าและส่งออก กับกรมศุลกากร (Register Paperless) สำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยนำเข้าหรือส่งออก
 • เตรียมเอกสาร

  จัดเตรียมเอกสารเบื้องต้นดังนี้

  –  บัญชีราคาสินค้า ( Invoice)

  –  บัญชีรายละเอียด (Packing List)

  –  อื่นๆ (สามารถศึกษาได้จาก ขั้นตอนการส่งออก)

 • บรรจุสินค้าและส่งสินค้า เพื่อทำพิธีการกรมศุล

 • ส่งใบตราส่งสินค้าให้ผู้ซื้อ

  หลังจากทำพิธีการกรมศุลและขั้นตอนต่างๆเสร็จแล้วรวมถึง ใบตราส่งสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะส่งใบตราส่งสินค้าเพื่อให้ผู้ซื้อสามารถรับสินค้าได้

โทร : 02-2861967-9

อีเมล์ : [email protected]

เพิ่มเพื่อน