คำถามต่างๆ

เรารวบรวมคำถามต่างๆไว้ให้ในที่เดียว

ภาษีของกรมศุลกากร

 • การส่งสินค้าไปต่างประเทศ จะผ่านพิธีการทางศุลกากรที่ประเทศปลายทาง ซึ่งกรมศุลกากรของแต่ละประเทศจะเรียกเก็บค่าภาษีนำเข้า แตกต่างกันของแต่ละประเภทของสินค้า และพิกัดสินค้า และมูลค่าของสินค้านั้นๆ
 • หากผู้รับปฏิเสธการรับ ทาง KTC GLOBAL LOGISTICS จะติดต่อผู้ส่ง เพื่อยืนยันกระบวนการขั้นต่อไป เช่น นำส่งซ้ำ ส่งกลับ หรือ ทำลาย ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม(หากมี) ผู้ส่งจะเป็นผู้รับผิดชอบ
 • ในกรณีทั่วไปผู้รับสินค้ามีหน้าที่จ่ายภาษีนำเข้าที่ประเทศปลายทางหากสินค้ามีมูลค่าเกินที่กำหนดของศุลกากรแต่ละประเทศ โดย Incoterms ที่ KTC ใช้คือ DDU (Delivery Duty Unpaid) คือ ผู้รับสินค้าปลายทางจะเป็นผู้ดำเนินการชำระภาษีนำเข้าเอง

การรับประกันสินค้า

การรับประกันเมื่อของหรือสินค้าหายหรือเสียหาย
ทาง KTC GLOBAL LOGISTICS จะรับประกันและชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นตามมูลค่าสินค้าในวงเงินไม่เกิน 2,000 บาท การเคลมประกันการขนส่ง ผู้รับสินค้าต้องทำการติดต่อ เอเจ้นท์ ที่ประเทศปลายทางภายใน 7 วันหลังจากวันที่สินค้า ไปถึงปลายทางเรียบร้อยแล้ว และพบว่าสินค้าเกิดความเสียหายนั้น จะต้องรีบติดต่อไปทันที

จุดรับ/ส่งสินค้า

เราสามารถรับส่งพัสดุได้ที่ใหนบ้าง?
ลูกค้าสามารถนำส่งพัสดุไปต่างประเทศกับเรา โดยทางเรามีบริการ 2 รูปแบบ ดังนี้
1.เข้าไปรับพัสดุที่บ้าน (PICK UP SERVICE)
เฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และนอกพื้นที่กรุงเทพมหานคร (บางพื้นที่)
2.ผ่านจุดรับสินค้า (DROP OFF)
2.1 นำส่งทีโกดังของ KTC
ที่อยู่ 5/15 อาคารแอ็ทแอเรีย ห้อง 5A4 ซอย นนทรี5 ถนน นนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120

สินค้าที่ไม่รับส่งไปต่างประเทศ

 

 • ห้ามอาหารสด อาหารที่มีน้ำประกอบ อาหารที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ
 • ห้ามเครื่องเพชร พลอย และอัญมณีอื่นที่มีมูลค่าสูงต่างๆ
 • ห้ามสารเคมี
 • ห้ามสัตว์ ที่มีชีวิตต่างๆ
 • ห้ามทองคำ แท่งหรือเงินแท่ง
 • ห้ามภาษีอากรแสตมป์
 • ห้ามเงินสดและสิ่งต่างๆ ที่สามารถทดแทนเงินสดได้ เช่น เช็ค ธนบัตร หรือตราสารหนี้
 • ห้ามอาวุธปืนที่ประกอบเป็นชิ้นสมบูรณ์แล้ว รวมถึงกระสุน และอาวุธทุกชนิด
 • ห้ามชิ้นส่วนมนุษย์ รวมถึงเถ้าอัฐิ
 • ห้ามสินค้าละเมิด ลิขสิทธิ์ สินค้าปลอมหรือลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้า
 • ห้ามยา และสิ่งเสพติดผิดกฎหมาย