บริษัท เคทีซี โกลบอลโลจิสติกส์ จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำในประเทศไทยที่ให้บริการส่งของไปต่างประเทศ และบริการนำเข้าสินค้า ครบวงจรเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (ONE STOP)

เราคือผู้ให้บริการส่งของไปต่างประเทศซึ่งครอบคลุมทั้งการขนส่งทางอากาศ การขนส่งทางทะเล และการขนส่งทางบก การดำเนินพิธีการศุลกากร นอกจากนี้บริการของเรายังครอบคลุมไปถึงการจัดส่งสินค้าและโลจิสติกส์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

บริการของเรา »
ทำไมต้องเรา ? »
ที่สุดของบริการ

ในด้านโลจิสติกส์

เราให้บริการขนส่งสินค้า, พัสดุ, และเอกสารด่วนทางเครื่องบิน, เรือ และรถ ไปต่างประเทศทั่วโลก

01 //

บริการส่งทางเครื่องบิน

ทางเครื่องบิน
03 //

บริการส่งทางเรือ

ทางเรือ
02 //

บริการส่งทางรถ

ทางรถ
04 //

บริการพิธีการกรมศุลกากร

เคลียสินค้า
¬ ข่าวสาร และโปรโมชั่น

ส่งของไปต่างประเทศ

ติดต่อเราตอนนี้ พร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษ ส่งของไปต่างประเทศ

ติดต่อเราเลย!