บริการประกันภัยการขนส่งสินค้า ทางทะเล อากาศ และทางบก

การประกันภัยใน การขนส่งสินค้าทางทะเล อากาศ และบกนั้น  มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญในการป้องกันความรับผิดของผู้ขนส่ง หรือความเสี่ยงภัยอันอาจมีขึ้นแก่ตัวสินค้าโดยผู้ซื้อหรือผู้ขายสินค้าที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจหรือเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด จากความสูญหายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวและ และไม่อาจคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอนการประเมินราคาเพื่อให้เสนอราคาประกันภัยการขนส่ง

  • ลักษณะของสินค้า
  • การบรรจุหีบห่อ
  • พาหนะในการขนส่ง
  • อินวอยซ์
  • แพ็คกิ้งลิส
  • เส้นทางการขนส่ง/จุดหมายปลายทาง
ฝ่ายบริการลูกค้า
อยากทำประกันภัยสินค้า

02-2861967-9

   info@ktclogistics.co.th

เพิ่มเพื่อน