บริการประกันภัยการขนส่งสินค้า ทางทะเล อากาศ และทางบก

ความสำคัญ:

บริการประกันภัยการขนส่งสินค้ามีความสำคัญอย่างมากในการป้องกันความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นต่อสินค้าระหว่างการขนส่ง ช่วยให้ผู้ขนส่งมั่นใจว่าจะได้รับค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนหากสินค้าสูญหายหรือเสียหาย

ประเภทของการขนส่ง:

 • ทางทะเล: เหมาะสำหรับการขนส่งสินค้าจำนวนมากในระยะทางไกล
 • ทางอากาศ: เหมาะสำหรับการขนส่งสินค้าที่ต้องการความรวดเร็ว
 • ทางบก: เหมาะสำหรับการขนส่งสินค้าภายในประเทศ

ประโยชน์:

 • คุ้มครองความเสียหายหรือสูญหายของสินค้า
 • ช่วยให้ผู้ขนส่งมั่นใจและปลอดภัย
 • ช่วยให้การขนส่งสินค้าราบรื่น
 • ช่วยให้ผู้ขนส่งประหยัดค่าใช้จ่าย

การประเมินราคา:

 • ลักษณะของสินค้า
 • การบรรจุหีบห่อ
 • พาหนะในการขนส่ง
 • อินวอยซ์
 • แพ็คกิ้งลิส
 • เส้นทางการขนส่ง/จุดหมายปลายทาง

ขั้นตอนการขอประกัน:

 1. ติดต่อบริษัท
 2. แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและการขนส่ง
 3. ส่งเอกสารประกอบ เช่น invoce, packinglist  เพื่อคำนวณเบี้ย
 4. ชำระเบี้ยประกัน
 5. รับกรมธรรม์

คำแนะนำ:

 • เลือกบริษัทประกันภัยที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือ
 • ศึกษาเงื่อนไขและข้อกำหนดของกรมธรรม์อย่างละเอียด

การประกันภัยการขนส่งสินค้า เป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันความเสี่ยงภัยและช่วยให้การขนส่งสินค้าราบรื่น ผู้ขนส่งควรเลือกใช้บริการประกันภัยที่เหมาะสมกับความต้องการของตนเพื่อประโยชน์สูงสุด

ฝ่ายบริการลูกค้า
อยากทำประกันภัยสินค้า

02-2861967-9

   info@ktclogistics.co.th

เพิ่มเพื่อน