บริการประกันภัยการขนส่งสินค้า ทางทะเล อากาศ และทางบก

บริการประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล อากาศ และทางบก เป็นบริการที่มีความสำคัญอย่างมากในการป้องกันความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นต่อสินค้าในการขนส่ง โดยเป็นการจ่ายเงินค่าเสียหายหรือความเสียหายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่สินค้าเสียหายหรือสูญหายขณะขนส่ง ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางทะเล อากาศ หรือบก

การประกันภัยในการขนส่งสินค้าทางทะเล อากาศ และบก เป็นการป้องกันความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นกับตัวสินค้าในการขนส่ง ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้โดยไม่คาดคิด จากสภาพอากาศหรือปัญหาในการขนส่งเช่นการชำรุดของสินค้า หรือเหตุการณ์อื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างการขนส่ง การประกันภัยในการขนส่งสินค้าทางทะเล อากาศ และบก จึงเป็นการให้ความมั่นใจแก่ผู้ขนส่ง ว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดกับสินค้าของเขา เช่น การสูญหาย การชำรุดหรือการเสียหาย ผู้ประกันภัยจะช่วยคืนค่าเสียหายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

โดยการให้บริการประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล อากาศ และทางบก นั้นไม่ใช่เพียงแค่การป้องกันความเสี่ยงภัย แต่ยังเป็นการให้บริการที่ช่วยให้ผู้ขนส่งได้รับการดูแลและความปลอดภัยสูงสุดในการขนส่งสินค้า ทั้งนี้การเลือกใช้บริการประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล อากาศ และทางบก ควรพิจารณาเลือกผู้ให้บริการที่มีประสิทธิภาพและเชี่ยวชาญในการให้บริการเหล่านี้เป็นอย่างมาก เพื่อให้ได้รับประโยชน์และความคุ้มค่าสูงสุดจากการใช้บริการนี้

ขั้นตอนการประเมินราคาเพื่อให้เสนอราคาประกันภัยการขนส่ง

  • ลักษณะของสินค้า
  • การบรรจุหีบห่อ
  • พาหนะในการขนส่ง
  • อินวอยซ์
  • แพ็คกิ้งลิส
  • เส้นทางการขนส่ง/จุดหมายปลายทาง
ฝ่ายบริการลูกค้า
อยากทำประกันภัยสินค้า

02-2861967-9

   [email protected]

เพิ่มเพื่อน