Need a quotation?

Dear Customers, if you wish to receive a quotation, we kindly ask you to fill in below form. Once the form has been duly filled and submitted, the rates will be quoted to you.

Error: Contact form not found.

SEARCH SITE BY TYPING (ESC TO CLOSE)

Category Archives: โปรโมชั่น

ส่งของไปกาตาร์ | บริการส่งของไปกาตาร์ ไม่ยุ่งยาก

บริการส่งของไปกาตาร์ –  ส่งเอกสารไปกาตาร์ ส่งพัสดุไปกาตาร์

บริการขนส่งสินค้าจากประเทศไทยไปยังประเทศกาตาร์

โดยส่งถึงมือผู้รับปลายทางแบบ Door to Door, Door to Port  ,Port To Port

โดยมีการส่งสินค้าทางเรือไปกาตาร์ ส่งแบบไม่เต็มตู้ไปกาตาร์ ส่งแบบเต็มตู้ไปกาตาร์ หรือส่งแบบพัสดุไปกาตาร์เป็นต้น

 

บริการส่งสินค้าไปกาตาร์ เหมาะสำหรับใคร?

 1. ทุกคนที่ต้องการส่งของ พัสดุ สินค้า ไปให้ญาติหรือคนรู้จักที่อาศัยอยู่ที่กาตาร์
 2. ทุกคนที่ต้องการส่งสินค้าจากต่างประเทศไปจำหน่ายให้ลูกค้าที่ประเทศกาตาร์
 3. ทุกคนที่จะเดินทางไปกลับประเทศกาตาร์

 

 

ขั้นตอนการประเมินราคาเพื่อส่งไปกาตาร์

 • ที่อยู่ต้นทาง
 • ที่อยู่ปลายทาง
 • ประเภทของสินค้า
 • ขนาดของสินค้า [ความกว้าง x ความยาว x สูง () และน้ำหนัก (kg.) ]
 • จำนวนของสินค้า
 • รูปภาพของสินค้า

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อทีมงานได้เลย

ฝ่ายบริการลูกค้า
อยากส่งของไปกาตาร์

02-2861967-9

   info@ktclogistics.co.th

เพิ่มเพื่อน

READ MORE

บริการส่งของกลับไทย – บริการขนส่งสินค้าจากต่างประเทศไปยังประเทศไทย

บริการส่งของกลับไทย –  ส่งเอกสารกลับไทย ส่งพัสดุไปไทย

บริการขนส่งสินค้าจากต่างประเทศไปยังประเทศไทย

เรามีบริการส่งของกลับไทยทั้งส่งเอกสารกลับไทย และส่งพัสดุกลับไทย โดยทำการขนส่งสินค้าจากต่างประเทศไปยังประเทศไทยด้วยวิธีการส่งถึงมือผู้รับปลายทางแบบ Door to Door, Door to Port, Port to Port โดยเรามีการส่งสินค้าทางเรือไปยังไทย โดยมีหลายวิธีการส่งเช่น ส่งแบบไม่เต็มตู้ไปไทย, ส่งแบบเต็มตู้ไปไทย หรือส่งแบบพัสดุไปไทยเป็นต้น โดยเรายังมีการบริการด้านการเตรียมเอกสารที่จำเป็นในการส่งออกและการนำเข้า เพื่อให้การขนส่งสินค้าไปยังไทยเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัย

เรามุ่งมั่นในการให้บริการคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดให้กับลูกค้าของเรา โดยเรามีทีมงานมืออาชีพและประสบการณ์ในการขนส่งสินค้ากลับไทยอย่างมืออาชีพ ด้วยการบริการส่งของกลับไทยของเรา จะช่วยให้ลูกค้าสามารถส่งของกลับไทยได้อย่างรวดเร็ว และปลอดภัย โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการขนส่งของท่านเอง

 

บริการส่งสินค้าไปไทย เหมาะสำหรับใคร?

 1. ผู้ส่งสินค้าให้กับญาติหรือคนรู้จักที่อาศัยอยู่ในไทย
 2. ผู้ประกอบการที่ต้องการส่งสินค้าไปจำหน่ายให้กับลูกค้าที่ประเทศไทย เช่น สินค้าสำหรับการจำหน่ายในตลาดไทย, สินค้าออนไลน์จากต่างประเทศไปยังลูกค้าในไทย เป็นต้น
 3. ผู้ที่ต้องการส่งเอกสารทางธุรกิจไปยังไทย
 4. นักท่องเที่ยวที่ต้องการส่งของที่ซื้อจากต่างประเทศกลับบ้านหรือส่งของส่วนตัวกลับไปยังไทย
 5. ผู้ที่เดินทางกลับประเทศไทย

 

 

ขั้นตอนการประเมินราคาเพื่อส่งกลับไปไทย

 • ที่อยู่ต้นทาง
 • ที่อยู่ปลายทาง
 • ประเภทของสินค้า
 • ขนาดของสินค้า [ความกว้าง x ความยาว x สูง () และน้ำหนัก (kg.) ]
 • จำนวนของสินค้า
 • รูปภาพของสินค้า

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อทีมงานได้เลย

ฝ่ายบริการลูกค้า
อยากส่งของไปไทย

02-2861967-9

   info@ktclogistics.co.th

เพิ่มเพื่อน

READ MORE

ส่งของไปเวียดนาม | บริการขนส่งสินค้า และพัสดุ ราคาพิเศษ

บริการส่งสินค้าไปเวียดนาม ส่งเอกสาร ส่งพัสดุ ส่งของ Door to Door

บริการขนส่งสินค้าจากไทยไปยังผู้รับในประเทศเวียดนาม

เรามีบริการส่งสินค้าไปยังเวียดนามทั้งเอกสาร พัสดุ และของโดยใช้วิธีการส่ง Door to Door, Door to Port, Port to Port โดยมีการส่งทางเรือไปเวียดนาม และมีบริการด้านการเตรียมเอกสารที่จำเป็นในการส่งออกและนำเข้า เพื่อให้การขนส่งสินค้าไปเวียดนามเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัย ที่นี่เรามีทีมงานมืออาชีพและประสบการณ์ในการขนส่งสินค้าไปยังเวียดนาม เพื่อให้บริการคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดให้กับลูกค้าของเรา

 

บริการส่งสินค้าไปเวียดนาม เหมาะสำหรับ ?

 1. ลูกค้าทุกท่านที่ต้องการส่งของ พัสดุ หรือสินค้าไปยังเวียดนามไม่ว่าจะเป็นการส่งให้กับญาติหรือเพื่อนที่อาศัยอยู่ที่เวียดนาม
 2. การส่งสินค้าจำหน่ายให้กับลูกค้าที่ประเทศเวียดนาม หรือในกรณีที่ต้องเดินทางไปทำงานที่เวียดนาม
 3. การเรียนต่อที่เวียดนาม หรือพักอาศัยที่ประเทศเวียดนาม

ด้วยบริการส่งสินค้าแบบ Door to Door, Door to Port, Port to Port ที่มีการส่งทางเรือไปยังเวียดนาม และมีบริการด้านการเตรียมเอกสารที่จำเป็นในการส่งออกและนำเข้า ทีมงานมืออาชีพและประสบการณ์ในการขนส่งสินค้าไปยังเวียดนามจะช่วยให้บริการคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดให้กับลูกค้าของเรา และช่วยให้การขนส่งสินค้าไปยังเวียดนามเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัยตลอดการขนส่ง

ขั้นตอนการประเมินราคาเพื่อส่งออกไปประเทศเวียดนาม

 • ที่อยู่ต้นทาง
 • ที่อยู่ปลายทาง
 • ประเภทของสินค้า
 • ขนาดของสินค้า [ความกว้าง x ความยาว x สูง () และน้ำหนัก (kg.) ]
 • จำนวนของสินค้า
 • รูปภาพของสินค้า

ทีมงานของเรามีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการขนส่งสินค้าไปยังเวียดนาม และมุ่งมั่นในการให้บริการคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดให้กับลูกค้าของเรา

ฝ่ายบริการลูกค้า
อยากส่งของไปเวียดนาม

02-2861967-9

   info@ktclogistics.co.th

เพิ่มเพื่อน

READ MORE

ส่งของไปญี่ปุ่น | บริการขนส่งสินค้า และพัสดุ ราคาน่ารักๆ

บริการส่งสินค้าไปญี่ปุ่น – ส่งเอกสาร, พัสดุ, และสินค้าไปญี่ปุ่น

เรามีบริการส่งสินค้าไปยังญี่ปุ่นทั้งส่งไปถึงมือผู้รับ (Door to Door), ส่งไปยังท่าเรือ (Door to Port, Port to Port) ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการส่งสินค้าไปยังญี่ปุ่นในทุกกรณี เช่น ผู้ส่งสินค้าให้กับญาติหรือเพื่อนที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่น ผู้ประกอบการที่ต้องการส่งสินค้าไปจำหน่ายให้กับลูกค้าที่อยู่ในญี่ปุ่น และผู้ที่มีแผนการเดินทางไปทำงาน, เรียนต่อ, หรือท่องเที่ยวที่ญี่ปุ่น

 

บริการส่งสินค้าไปญี่ปุ่น เหมาะสำหรับใคร?

 1. ทุกคนที่ต้องการส่งของ พัสดุ สินค้า ไปให้ญาติหรือคนรู้จักที่อาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่น
 2. ทุกคนาที่ต้องการส่งสินค้าจากไทยไปจำหน่ายให้ลูกค้าที่ประเทศญี่ปุ่น
 3. ทุกคนที่จะเดินทางไปทำงานที่ญี่ปุ่น เรียนต่อที่ญี่ปุ่น หรือพักอาศัยที่ประเทศญี่ปุ่น

 

 

ขั้นตอนการประเมินราคาเพื่อส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น

 • ที่อยู่ต้นทาง
 • ที่อยู่ปลายทาง
 • ประเภทของสินค้า
 • ขนาดของสินค้า [ความกว้าง x ความยาว x สูง () และน้ำหนัก (kg.) ]
 • จำนวนของสินค้า
 • รูปภาพของสินค้า

นอกจากนี้ เรายังมีการบริการด้านการเตรียมเอกสารที่จำเป็นในการส่งออกและการนำเข้า เพื่อให้การขนส่งสินค้าไปยังญี่ปุ่นเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัย

ด้วยทีมงานมืออาชีพและประสบการณ์ในการขนส่งสินค้าไปยังญี่ปุ่น เรามุ่งมั่นในการให้บริการคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดให้กับลูกค้าของเรา

ฝ่ายบริการลูกค้า
อยากส่งของไปญี่ปุ่น

02-2861967-9

   info@ktclogistics.co.th

เพิ่มเพื่อน

READ MORE

ส่งของไปเยอรมัน | บริการขนส่งสินค้า และพัสดุ ราคาจับต้องได้

บริการส่งสินค้าไปเยอรมัน –  ส่งเอกสารไปเยอรมัน ส่งพัสดุไปเยอรมัน  ส่งสินค้าไปเยอรมัน

บริการขนส่งสินค้าจากไทยไปยังผู้รับในประเทศเยอรมัน

โดยส่งถึงมือผู้รับปลายทางแบบ Door to Door, Door to Port  ,Port To Port

โดยมีการส่งสินค้าทางเรือไปเยอรมัน ส่งแบบไม่เต็มตู้ไปเยอรมัน ส่งแบบเต็มตู้ไปเยอรมัน หรือส่งแบบพัสดุไปเยอรมันเป็นต้น

 

บริการส่งสินค้าไปเยอรมัน เหมาะสำหรับใคร?

 1. ทุกคนที่ต้องการส่งของ พัสดุ สินค้า ไปให้ญาติหรือคนรู้จักที่อาศัยอยู่ที่เยอรมัน
 2. ทุกคนาที่ต้องการส่งสินค้าจากไทยไปจำหน่ายให้ลูกค้าที่ประเทศเยอรมัน
 3. ทุกคนที่จะเดินทางไปทำงานที่เยอรมัน เรียนต่อที่เยอรมัน หรือพักอาศัยที่ประเทศเยอรมัน

 

 

ขั้นตอนการประเมินราคาเพื่อส่งออกไปประเทศเยอรมัน

 • ที่อยู่ต้นทาง
 • ที่อยู่ปลายทาง
 • ประเภทของสินค้า
 • ขนาดของสินค้า [ความกว้าง x ความยาว x สูง () และน้ำหนัก (kg.) ]
 • จำนวนของสินค้า
 • รูปภาพของสินค้า

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อทีมงานได้เลย

ฝ่ายบริการลูกค้า
อยากส่งของไปเยอรมัน

02-2861967-9

   info@ktclogistics.co.th

เพิ่มเพื่อน

READ MORE

ส่งของไปนิวซีแลนด์ | บริการขนส่งสินค้า และพัสดุ ราคาโดนๆ

บริการส่งของไปนิวซีแลนด์ –  ส่งเอกสารไปนิวซีแลนด์ ส่งพัสดุไปนิวซีแลนด์

บริการขนส่งสินค้าจากไทยไปยังผู้รับในประเทศนิวซีแลนด์

โดยส่งถึงมือผู้รับปลายทางแบบ Door to Door, Door to Port  ,Port To Port

โดยมีการส่งสินค้าทางเรือไปนิวซีแลนด์ ส่งแบบไม่เต็มตู้ไปนิวซีแลนด์ ส่งแบบเต็มตู้ไปนิวซีแลนด์ หรือส่งของทางเครื่องบินแบบส่งถึงบ้านไปนิวซีแลนด์เป็นต้น

 

บริการส่งสินค้าไปนิวซีแลนด์ เหมาะสำหรับใคร?

 1. ทุกคนที่ต้องการส่งของ พัสดุ สินค้า ไปให้ญาติหรือคนรู้จักที่อาศัยอยู่ที่นิวซีแลนด์
 2. ทุกคนาที่ต้องการส่งสินค้าจากไทยไปจำหน่ายให้ลูกค้าที่ประเทศนิวซีแลนด์
 3. ทุกคนที่จะเดินทางไปทำงานที่นิวซีแลนด์ เรียนต่อที่นิวซีแลนด์ หรือพักอาศัยที่ประเทศนิวซีแลนด์

 

 

ขั้นตอนการประเมินราคาเพื่อส่งออกไปประเทศนิวซีแลนด์

 • ที่อยู่ต้นทาง
 • ที่อยู่ปลายทาง
 • ประเภทของสินค้า
 • ขนาดของสินค้า [ความกว้าง x ความยาว x สูง () และน้ำหนัก (kg.) ]
 • จำนวนของสินค้า
 • รูปภาพของสินค้า

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อทีมงานได้เลย

ฝ่ายบริการลูกค้า
อยากส่งของไปนิวซีแลนด์

02-2861967-9

   info@ktclogistics.co.th

เพิ่มเพื่อน

READ MORE

บริการส่งสินค้าไปออสเตรเลีย – Door to Door, Door to Port, Port to Port

บริการส่งสินค้าไปออสเตรเลีย – ส่งเอกสาร, พัสดุ, และสินค้าไปออสเตรเลีย

บริการขนส่งสินค้าจากไทยไปยังผู้รับในประเทศออสเตรเลีย โดยให้บริการแบบ Door to Door, Door to Port, Port to Port โดยมีตัวเลือกการส่งสินค้าทางเรือไปออสเตรเลีย แบบไม่เต็มตู้, เต็มตู้, หรือแบบพัสดุ ปลอดภัยและรวดเร็ว พร้อมจัดส่งถึงมือผู้รับปลายทาง

 

บริการส่งสินค้าไปออสเตรเลียเหมาะสำหรับ:

 1. บุคคลทั่วไปที่ต้องการส่งของ, พัสดุ, หรือสินค้าให้กับผู้รับที่อยู่ในประเทศออสเตรเลีย
 2. บุคคลที่ต้องการส่งสินค้าจากไทยไปยังผู้รับในประเทศออสเตรเลีย เช่น การส่งของให้กับลูกค้าหรือพันธมิตรธุรกิจ
 3. บุคคลที่ต้องการส่งสินค้าจากไทยไปยังออสเตรเลีย เพื่อทำธุรกิจหรืออาศัยอยู่ในประเทศนี้

ขั้นตอนการประเมินราคาเพื่อส่งออกไปประเทศออสเตรเลีย

 • ที่อยู่ต้นทาง
 • ที่อยู่ปลายทาง
 • ประเภทของสินค้า
 • ขนาดของสินค้า [ความกว้าง x ความยาว x สูง () และน้ำหนัก (kg.) ]
 • จำนวนของสินค้า
 • รูปภาพของสินค้า

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อทีมงานได้เลย

ฝ่ายบริการลูกค้า
อยากส่งของไปออสเตรเลีย

02-2861967-9

   info@ktclogistics.co.th

เพิ่มเพื่อน

READ MORE

ส่งของไปอินเดีย | บริการขนส่งสินค้า และพัสดุ ราคาถู๊กถูก

บริการส่งสินค้าไปอินเดีย –  ส่งเอกสารไปอินเดีย ส่งพัสดุไปอินเดีย ส่งของไปอินเดีย ส่งสินค้าไปอินเดีย

บริการขนส่งสินค้าจากไทยไปยังผู้รับในประเทศอินเดีย

โดยส่งถึงมือผู้รับปลายทางแบบ Door to Door, Door to Port  ,Port To Port

โดยมีการส่งสินค้าทางเรือไปอินเดีย ส่งแบบไม่เต็มตู้ไปอินเดีย ส่งแบบเต็มตู้ไปอินเดีย หรือส่งแบบพัสดุไปอินเดียเป็นต้น

 

บริการส่งสินค้าไปอินเดีย เหมาะสำหรับใคร?

 1. ทุกคนที่ต้องการส่งของ พัสดุ สินค้า ไปให้ญาติหรือคนรู้จักที่อาศัยอยู่ที่อินเดีย
 2. ทุกคนาที่ต้องการส่งสินค้าจากไทยไปจำหน่ายให้ลูกค้าที่ประเทศอินเดีย
 3. ทุกคนที่จะเดินทางไปทำงานที่อินเดีย เรียนต่อที่อินเดีย หรือพักอาศัยที่ประเทศอินเดีย

 

 

ขั้นตอนการประเมินราคาเพื่อส่งออกไปประเทศอินเดีย

 • ที่อยู่ต้นทาง
 • ที่อยู่ปลายทาง
 • ประเภทของสินค้า
 • ขนาดของสินค้า [ความกว้าง x ความยาว x สูง () และน้ำหนัก (kg.) ]
 • จำนวนของสินค้า
 • รูปภาพของสินค้า

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อทีมงานได้เลย

ฝ่ายบริการลูกค้า
อยากส่งของไปอินเดีย

02-2861967-9

   info@ktclogistics.co.th

เพิ่มเพื่อน

READ MORE

ส่งของไปอังกฤษ | บริการขนส่งสินค้า และพัสดุ ราคาสบายๆ

บริการส่งสินค้าไปอังกฤษ –  ส่งเอกสารไปอังกฤษ ส่งพัสดุไปอังกฤษ ส่งของไปอังกฤษ ส่งสินค้าไปอังกฤษ

เรามีบริการส่งสินค้าไปยังอังกฤษทั้งส่งถึงมือผู้รับ (Door to Door), ส่งไปยังท่าเรือ (Door to Port, Port to Port) ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการส่งสินค้าไปยังอังกฤษในทุกกรณี เช่น ผู้ส่งสินค้าให้กับญาติหรือเพื่อนที่อาศัยอยู่ในอังกฤษ ผู้ประกอบการที่ต้องการส่งสินค้าไปจำหน่ายให้กับลูกค้าที่อยู่ในอังกฤษ และผู้ที่มีแผนการเดินทางไปทำงาน, เรียนต่อ, หรือท่องเที่ยวที่อังกฤษ

นอกจากนี้ เรายังมีการบริการด้านการเตรียมเอกสารที่จำเป็นในการส่งออกและการนำเข้า เพื่อให้การขนส่งสินค้าไปยังอังกฤษเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัย

ด้วยทีมงานมืออาชีพและประสบการณ์ในการขนส่งสินค้าไปยังอังกฤษ เรามุ่งมั่นในการให้บริการคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดให้กับลูกค้าของเรา

เราขอแนะนำบริการส่งสินค้าไปอังกฤษให้กับ:

 1. บุคคลทั่วไปที่ต้องการส่งของ พัสดุ สินค้า ไปให้ญาติหรือคนรู้จักที่อาศัยอยู่ที่อังกฤษ
 2. ผู้ประกอบการที่ต้องการส่งสินค้าไปจำหน่ายให้กับลูกค้าที่อังกฤษ
 3. ทุกคนที่จะเดินทางไปทำงานที่อังกฤษ เรียนต่อที่อังกฤษ หรือพักอาศัยที่ประเทศอังกฤษ

 

ขั้นตอนการประเมินราคาเพื่อส่งออกไปประเทศอังกฤษ

 • ที่อยู่ต้นทาง
 • ที่อยู่ปลายทาง
 • ประเภทของสินค้า
 • ขนาดของสินค้า [ความกว้าง x ความยาว x สูง () และน้ำหนัก (kg.) ]
 • จำนวนของสินค้า
 • รูปภาพของสินค้า

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อทีมงานได้เลย

ฝ่ายบริการลูกค้า
อยากส่งของไปอังกฤษ

02-2861967-9

   info@ktclogistics.co.th

เพิ่มเพื่อน

READ MORE

ส่งของไปไต้หวัน | บริการขนส่งสินค้า และพัสดุ ราคาสบายกระเป๋า

ส่งของไปไต้หวัน –  บริการส่งของไปไต้หวัน ส่งเอกสารไปไต้หวัน ส่งพัสดุไปไต้หวัน ส่งสินค้าไปไต้หวัน

บริการขนส่งสินค้าจากไทยไปยังผู้รับในประเทศไต้หวัน

โดยส่งถึงมือผู้รับปลายทางแบบ Door to Door, Door to Port  ,Port To Port

โดยมีการส่งสินค้าทางเรือไปไต้หวัน ส่งแบบไม่เต็มตู้ไปไต้หวัน ส่งแบบเต็มตู้ไปไต้หวัน หรือส่งแบบพัสดุไปไต้หวันเป็นต้น

 

บริการส่งสินค้าไปไต้หวัน เหมาะสำหรับใคร?

 1. ทุกคนที่ต้องการส่งของ พัสดุ สินค้า ไปให้ญาติหรือคนรู้จักที่อาศัยอยู่ที่ไต้หวัน
 2. ทุกคนาที่ต้องการส่งสินค้าจากไทยไปจำหน่ายให้ลูกค้าที่ประเทศไต้หวัน
 3. ทุกคนที่จะเดินทางไปทำงานที่ไต้หวัน เรียนต่อที่ไต้หวัน หรือพักอาศัยที่ประเทศไต้หวัน

 

 

ขั้นตอนการประเมินราคาเพื่อส่งออกไปประเทศไต้หวัน

 • ที่อยู่ต้นทาง
 • ที่อยู่ปลายทาง
 • ประเภทของสินค้า
 • ขนาดของสินค้า [ความกว้าง x ความยาว x สูง () และน้ำหนัก (kg.) ]
 • จำนวนของสินค้า
 • รูปภาพของสินค้า

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อทีมงานได้เลย

ฝ่ายบริการลูกค้า
อยากส่งของไปไต้หวัน

02-2861967-9

   info@ktclogistics.co.th

เพิ่มเพื่อน

READ MORE