นโยบายการสั่งจองบริการ

นโยบายการสั่งจองบริการ

ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าได้จากช่องทางดังนี้

1. สั่งจองผ่านระบบแบบออนไลน์

วิธีนี้จะสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยที่สุดท่านสามารถสั่งซื้อได้ตลอดเวลา มีขั้นตอนดังนี้

เลือก จัดทำใบเสนอราคา

เลือก กลุ่มบริการ

เลือก ประเทศที่จะส่งออก หรือนำเข้า และขนาดของพัสดุ หรือสินค้าที่จะส่ง 

ระบบจะประเมินราคาคร่าวๆและให้กรอกรายละเอียดผู้ส่งสินค้า

เจ้าหน้าที่จะติดต่อไปเมื่อได้รับข้อมูล

2. สั่งจองด้วย e-mail

มีขั้นตอนดังนี้

ส่ง E-mail พร้อมรายการของสินค้าที่ต้องการจัดส่งไปยัง info@ktclogistics.co.th

เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเมล์สั่งจองแล้วจะสรุปรายการและจำนวนเงินที่ต้องชำระกลับไปภายใน 24 ชั่วโมง

 

หมายเหตุ: เวลาทำการของการตอบ email จันทร์ -ศุกร์ (08.30 - 17.00) เว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์

3. สั่งจองทางโทรศัพท์

ท่านสามารถโทรศัพท์ไปยังหมายเลข 02-2861967-9 เพื่อสั่งจองได้

หมายเหตุ: เวลาทำการของการสั่งซื้อทางโทรศัพท์วันจันทร์ -ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 17.00 น. เว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์

เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งจอง

ท่านสามารถยกเลิกธุรกรรมการสั่งจองได้ ในกรณีที่รถรับส่งยังไม่ถูกส่งออกไปเท่านั้น

ในการยกเลิกคำสั่งซื้อ มีค่าดำเนินการ ( 50 % ของค่าบริการ)

บริษัทฯจะคืนค่าสินค้าหลังจากหักค่าดำเนินการแล้ว โดยโอนเงินเข้าบัญชีที่มีชื่อผู้สั่งสินค้าเป็นชื่อเจ้าของบัญชีเท่านั้น

การแจ้งยกเลิกคำสั่งจอง

หากท่านต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-2861967-9หรืออีเมล์ info@ktclogistics.co.th

 

สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : 02-2861967-9

เพิ่มเพื่อน

Copyright © KTC GLOBAL LOGISTICS, Thailand 2015-2019. All rights reserved.

 

Open Chat.
1
Close chat
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start