Dịch vụ khai báo hải quan

Dịch vụ thông quan hàng nhập khẩu

Khi một lô hàng đến nơi, các nhà nhập khẩu được yêu cầu nộp tờ khai hàng hóa và các tài liệu hỗ trợ cho việc nhập khẩu trình cho nhân viên hải quan tại cảng nhập cảnh. Hàng hóa nhập khẩu không được nhập cảnh một cách hợp pháp cho đến khi lô hàng đến cảng nhập cảnh, việc giao hàng được Hải quan cho phép, và các khoản thuế và phí áp dụng đã được thanh toán. Trách nhiệm của một nhà nhập khẩu là khai báo hàng hóa nhập khẩu và nhận hàng.

Tài liệu thông quan + Thuế nhập khẩu và dự toán thuế gồm có:
1.   Tờ khai nhập khẩu (Import Entry)
2.   Vận đơn hàng hải (B/L) đối với đường biển, Vận đơn hàng không (AWB) đối với đường hàng không, và vận đơn đường bộ cho các đơn hàng đường bộ
3.    Hóa đơn thương mại (Invoice)
4.    Packing List
5.   các giấy tờ khác yêu cầu bởi cơ quan chính quyền Thái Lan
Đối với bất kỳ lô hàng nào được nhập khẩu vào Thái Lan bằng Vận tải hàng không, Vận tải đường biển hoặc Vận tải đường bộ, KTC Global Logistics, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn dịch vụ Thông quan nhập khẩu, giúp bạn ước tính Thuế nhập khẩu và phí cho tất cả các loại hàng hóa.

Dịch vụ hải quan cho hàng xuất khẩu từ Thái Lan

Tất cả hàng hóa được xuất khẩu từ Thái Lan phải chịu sự kiểm soát của Hải quan và phải được báo cáo cho Hải quan.
Đối với tất cả các lô hàng xuất khẩu, chúng tôi sẽ sắp xếp cho bạn các tài liệu dưới đây để làm thủ tục hải quan nhập khẩu tại điểm đến:

1.    Giấy phép xuất khẩu (Export Entry)
2.   Vận đơn hàng hải (B/L) đối với đường biển, Vận đơn hàng không (AWB) đối với đường hàng không, và vận đơn đường bộ cho các đơn hàng đường bộ
3.    Hóa đơn thương mại (Invoice)
4.    Packing List
5.    Giấy phép khác có thể được yêu cầu bởi Cơ quan có thẩm quyền tại điểm đến
Chúng tôi cũng có thể cung cấp cho bạn các tài liệu cần thiết bổ sung dưới đây theo yêu cầu của Hải quan mỗi quốc gia:
– Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) thể hiện xuất xứ của sản phẩm. Ngoài ra, nó cũng hữu ích để có được hưởng thuế quan đặc biệt.
– Giấy chứng nhận khử trùng: đối với hàng hóa bằng gỗ & gói gỗ, và cho tất cả các loại sản phẩm thực vật để tiêu diệt tất cả các loại sâu bệnh và ngăn ngừa nấm mốc có thể xảy ra trong quá trình vận chuyển. Do đó, hun trùng là một hành động phòng ngừa tốt cần phải có.
Các tài liệu khác có thể được yêu cầu bởi Hải quan của mỗi quốc gia.
Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ: +66 -286 1967 9

For more information, please contact: 02-2861967-9.

เพิ่มเพื่อน