สินค้าที่มีมาตรการในการนำเข้าและส่งออก

 สินค้าห้ามนำเข้า

 • สารเสพติด
 • วัตถุ หรือสื่อลามก
 • ของลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้า ละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา
 • ธนบัตร หรือเหรียญกษาปณ์ปลอม
 • สัตว์ป่าสงวน หรือสัตว์ที่อยู่ในบัญชีควบคุมของอนุสัญญาไซเตส
 • อาวุธและยุทโธปกรณ์
 • เครื่องเล่นเกม
 • ตู้เย็น ตู้ทำน้ำเย็น ตู้แช่หรือตู้แช่แข็งที่ใช้สารซีเอฟซี
 • เครื่องยนต์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ที่ใช้แล้วของรถจักรยานยนต์
 • ยางรถยนต์ที่ใช้แล้ว
 • ไม้ซุงและไม้แปรรูป ประเภทไม้สัก ไม้ยางและไม้ที่มีชนิดตรงกับไม้หวงห้ามตามแนวชายแดนจังหวัดตากและกาญจนบุรี
 • ภาชนะเซรามิกและภาชนะโลหะเคลือบที่ใช้บรรจุอาหาร
 • ตัวถังของรถยนต์นั่งที่ใช้แล้ว และโครงรถจักรยานยนต์ที่ใช้แล้ว
 • บารากู่และบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรีไฟฟ้า
 • เครื่องปรับอากาศที่ใช้สารเอชซีเอฟซี-22 ที่มีขนาดทำความเย็นต่ำกว่า 50,000 บีทียูต่อชั่วโมง

 

สินค้าที่ต้องขออนุญาตนำเข้า

 • ยาเภสัชเคมีภัณฑ์ เกลือของเภสัชเคมีภัณฑ์ และเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป
 • สารเคลนบิวเตอรอล
 • สารอัลบิวเตอรอลหรือซัลบิวตามอล
 • รถจักรยานยนต์ใช้แล้ว
 • ชิ้นส่วนเครื่องแต่งกายเฉพาะที่ยังไม่สำเร็จรูป
 • รถยนต์ที่ใช้แล้ว
 • หิน
 • รถยนต์บรรทุกคนโดยสารที่ใช้แล้ว
 • เครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้แล้ว
 • ทองคำ
 • เหรียญโลหะ
 • โบราณวัตถุ
 • เครื่องจักรที่สามารถใช้เพื่อประโยชน์ในการละเมิดลิขสิทธิ์ เทปเพลง วีดีโอเทป และแผ่นซีดี
 • เครื่องพิมพ์ร่องลึกหรือเครื่องพิมพ์อินทาลโย และเครื่องถ่ายเอกสารชนิดสอดสี
 • เศษ เศษตัด และของที่ใช้ไม่ได้ซึ่งเป็นพลาสติก
 • เลื่อยโซ่
 • ปลาป่นเฉพาะชนิดโปรตีนต่ำกว่า 60%
 • ข้าวสาลี
 • สารกาเฟอีน
 • สารโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต
 • เครื่องพิมพ์อินทาลโยและเครื่องถ่ายเอกสารชนิดสอดสี

 สินค้าห้ามส่งออก

 • สารเสพติด
 • วัตถุ หรือสื่อลามก
 • ของลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้า ละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา
 • ธนบัตร หรือเหรียญกษาปณ์ปลอม
 • สัตว์ป่าสงวน หรือสัตว์ที่อยู่ในบัญชีควบคุมของอนุสัญญาไซเตส
 • อาวุธและยุทโธปกรณ์
 • ทราย

สินค้าที่ต้องขออนุญาตส่งออก

 • ข้าว
 • ข้าวส่งออกโควตาภาษีของสหภาพยุโรป
 • ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง
 • กาแฟ
 • กากถั่ว
 • ไม้และไม้แปรรูป
 • ถ่านไม้
 • ช้าง
 • กุ้งกุลาดำมีชีวิต
 • ปลาทะเลสวยงามที่มีชีวิต
 • หอยมุกและผลิตภัณฑ์
 • น้ำตาลทราย
 • ถ่านหิน
 • ทองคำ
 • เทวรูป
 • พระพุทธรูป
 • แร่ที่มีทรายเป็นส่วนประกอบ
 • สินค้า Re-Export
 • สารกาเฟอีน
 • สารโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต
 • เครื่องพิมพ์อินทาลโยและเครื่องถ่ายเอกสารชนิดสอดสี

 สินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรอง/ขึ้นทะเบียน/ขึ้นบัญชีประกอบการส่งออก-นำเข้า

 • ผัก ผลไม้
 • ดอกกล้วยไม้
 • ลำไย
 • ทุเรียน
 • กุ้ง ปลาหมึกและผลิตภัณฑ์
 • ปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง
 • สับปะรดกระป๋อง
 • เครื่องนุ่งห่ม ด้าย ผ้าผืน และผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่น ที่มิใช่เครื่องนุ่งห่ม
 • รถยนต์และชิ้นส่วนของรถยนต์ที่ส่งออกไปไต้หวัน
 • เพชรที่ยังไม่ได้เจียระไน
 • เครื่องในสุกร
 • หอมแดง
 • ส้ม
 • เครื่องใช้ไฟฟ้า (พัดลม/หม้อหุงข้าว/หลอดไฟ)
 • ยางรถใหม่
 • เนื้อสัตว์ปีกปรุงแต่งหรือทำไวไม่ให้เสีย
 • เครื่องทำน้ำอุ่นและน้ำร้อนระบบก๊าซ
 • เครื่องพิมพิมพ์สามมิติ