โปรโมชั่น สำหรับลูกค้าที่ต้องการส่งสินค้าไปสิงคโปร์

บริการส่งของไปสิงคโปร์

ต้องการจะส่งสินค้าไปสิงคโปร์ประเทศ –  ส่งเอกสารไปสิงคโปร์ ส่งพัสดุไปสิงคโปร์ ส่งของไปสิงคโปร์ ส่งสินค้าไปสิงคโปร์ ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร พัสดุขนาดเล็ก สินค้าขนาดใหญ่ เราพร้อมให้บริการเสมอ

 

ส่งเอกสารไม่เกิน 1 กิโล เริ่มต้นที่ 900 บาท เท่านั้น

ส่งพัสดุขนาดเล็ก  1 กิโล เริ่มต้นที่  1,500 บาท เท่านั้น

 

ระยะเวลาการจัดส่งไปสิงคโปร์มีดังนี้

ส่งไปสิงคโปร์ทางเรือ ระยะเวลา 3-4 วัน

ส่งไปสิงคโปร์ทางรถ ระยะเวลา  4-7 วัน

สงไปสิงค์โปรทางเครื่องบิน ระยะเวลา 1 วัน

-เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด

ติดต่อนำเข้าส่งออก
อยากส่งของไปสิงคโปร์

02-2861967-9

   info@ktclogistics.co.th

เพิ่มเพื่อน