บริการเดินพิธีการศุลกากร

พิธีการศุลกากรขาเข้า Import Customs Clearance 

เมื่อสินค้ามาถึงประเทศปลายทาง ผู้นำเข้าต้องยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องและใบขนสินค้าสำหรับนำเข้า กับเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ท่าที่นำเข้าของประเทศนั้นๆ การนำเข้าสินค้า ยังไม่ถูกกฎหมายโดยสมบูรณ์จนกระทั่งสินค้ามาถึงท่าที่นำเข้า การส่งมอบสินค้าที่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ศุลกากร และได้ชำระภาษีอากรที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ผู้นำเข้ามีหน้าที่เตรียมสินค้าและเอกสารเพื่อการตรวจสอบให้เจ้าหน้าที่ศุลกากร และนำสินค้าออกจากท่าเรือหรือสนามบินปลายทาง

เอกสารที่จำเป็นในการยื่นเพื่อดำเนินการพิธีการศุลกากร นำเข้า

 1. ใบขนสินค้าขาเข้า
 2. ใบตราส่งสินค้า
 • ทางเรือ Bill of Lading (B/L)
 • ทางอากาศ Air Way Bill (AWB)
 • ทางรถ TRUCK BILL OF LADING
 1. บัญชีราคาสินค้า Invoice
 2. บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ Packing List
 3. เอกสารอื่นๆ (กรณีสินค้าประเภทควบคุมการนำเข้า)

** สินค้าที่ต้องการนำเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ไม่ว่าจะทาง รถ เรือ หรือเครื่องบิน ทาง KTC Logistics มีบริการ     เคลียสินค้า ภาษีและอากร เป็นตัวแทนในการออกของ เราสามารถให้คำปรึกษาในเรื่องการนำเข้าสินค้าทุกประเภท ช่วยท่านในการเคลียพิธีการสินค้านำเข้าได้

  

พิธีการศุลกากรขาออก Export Customs Clearance

การส่งออก คือ การเคลื่อนย้ายสินค้า โดย รถ เรือ หรือเครื่องบิน จากสถานที่หนึ่งในประเทศไทยไปยังสถานที่หนึ่งนอกประเทศไทย สินค้าทั้งหมดที่ส่งออกต้องรายงานและผ่านพิธีการศุลกากร

สินค้าที่ส่งออก ก่อนที่จะบรรทุกสินค้าใน รถ เรือ หรือเครื่องบิน เพื่อการส่งออกจากประเทศไทย ต้องผ่านพิธีการศุลกากรขาออก กรมศุลกากรต้องได้รับข้อมูลของสินค้าดังกล่าว และอนุญาตให้ส่งออกได้ ข้อมูลการส่งออกส่วนใหญ่ส่งด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารเพื่อ เคลียสินค้าขาออก ประกอบไปด้วย

 

 1. ใบขนสินค้าขาออก
 2. ใบตราส่งสินค้า
 • ทางเรือ Bill of Lading (B/L)
 • ทางอากาศ Air Way Bill (AWB)
 • ทางรถ TRUCK BILL OF LADING
 1. บัญชีราคาสินค้า Invoice
 2. บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ Packing List
 3. เอกสารอื่นๆ (กรณีสินค้าประเภทควบคุมการนำเข้า)

สินค้าบางประเภทที่ส่งออก จำเป็นจะต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการดำเนินพิธีการศุลกากรที่ประเทศปลาย เช่น

 • หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า" (Certificate of Origin) เป็นหนังสือรับรองฯ ที่แสดงว่า สินค้านั้น ๆ มีแหล่งกำเนิดมาจากประเทศใด นอกจากนี้หนังสือรับรองแหล่งกำเนิด ยังมีประโยชน์ในการขอรับสิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร จากประเทศผู้ให้สิทธิพิเศษรวม
 • ใบรับรองการรมยาไม้ (CERTIFICATE OF FUMIGATION) สำหรับสินค้าทุกชนิดที่เป็นผลิตภัณฑ์จากพืช เพื่อเป็นการทายศัตรูพืชทุกชนิดนอกจากนั้น เป็นการทำลายเชื้อราต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างการขนส่งสินค้า ดังนั้นกรรมวิธีการรมควันจึงเป็นการป้องกันที่ต้นเหตุได้อย่างดี
 • เอกสารอื่นๆ ที่มีข้อกำหนดแต่ละประเทศ

สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : 02-2861967-9

เพิ่มเพื่อน

 

Copyright © KTC GLOBAL LOGISTICS, Thailand 2015-2017. All rights reserved.

 

Open Chat.
1
Close chat
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start