ภาษีกรมศุลกากร

ภาษีของกรมศุลกากร

 

  • การส่งสินค้าไปต่างประเทศ จะผ่านพิธีการทางศุลกากรที่ประเทศปลายทาง ซึ่งกรมศุลกากรของแต่ละประเทศจะเรียกเก็บค่าภาษีนำเข้า แตกต่างกันของแต่ละประเภทของสินค้า และพิกัดสินค้า และมูลค่าของสินค้านั้นๆ
  • หากผู้รับปฏิเสธการรับ ทาง KTC GLOBAL LOGISTICS จะติดต่อผู้ส่ง เพื่อยืนยันกระบวนการขั้นต่อไป เช่น นำส่งซ้ำ ส่งกลับ หรือ ทำลาย ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม(หากมี) ผู้ส่งจะเป็นผู้รับผิดชอบ
  • ในกรณีทั่วไปผู้รับสินค้ามีหน้าที่จ่ายภาษีนำเข้าที่ประเทศปลายทางหากสินค้ามีมูลค่าเกินที่กำหนดของศุลกากรแต่ละประเทศ โดย Incoterms ที่ KTC ใช้คือ DDU (Delivery Duty Unpaid) คือ ผู้รับสินค้าปลายทางจะเป็นผู้ดำเนินการชำระภาษีนำเข้าเอง
  • ในกรณี ส่งสินค้าไปคลังสินค้าของ Amazon.com (FBA) เนื่องจากทาง Amazon จะไม่มีบริการเคลียร์ของหรือจ่ายภาษีให้ผู้ส่ง ดังนั้นทาง KTC จะระบุ Incoterms เป็น DDP (Delivered Duty Paid) คือ ทาง KTCจะเป็นผู้ดำเนินการพิธีการนำเข้า และชำระภาษีนำเข้าให้กับทางลูกค้าก่อน อย่างไรแล้ว KTC จะทำการชำระภาษีนำเข้าที่เกิดขึ้น และแจ้งเรียกเก็บค่าใช้จ่ายกลับไปยังลูกค้าผู้ส่งของภายหลัง

 

 

สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : 02-2861967-9

เพิ่มเพื่อน

Copyright © KTC GLOBAL LOGISTICS, Thailand 2015-2017. All rights reserved.

 

Open Chat.
1
Close chat
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start