ขั้นตอนการนำเข้าสินค้า

ขั้นตอนการนำเข้าสินค้า

ขั้นตอนการนำเข้าสินค้า

 

ข้อมูลที่ลูกค้าต้องแจ้งกับพนักงาน
 

 1. รายละเอียดของสินค้า
 2. รูปสินค้า
 3. น้ำหนัก หรือ ขนาดของสินค้า
 4. ประเทศกำเนิด เมือง และที่อยู่ปลายทาง
 5. นำเข้า – ส่งออกสินค้า ทางเครื่องบินหรือทางเรือ
 6. พิกัดสินค้า (ถ้ามี)

 

การนำเข้าสินค้า
หากคุณเป็นมือใหม่ และ ยังไม่มีความรู้ในเรื่องการนำเข้าแนะนำให้ผู้ขาย เสนอขายในราคาเทอม CIF ผู้ขายในต่างประเทศจะเป็นผู้ดูแลเรื่องการจัดส่งเอง แต่ถ้าเคยนำเข้ามาแล้ว เราแนะนำ เป็น FOB เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า

 

การเตรียมตัวเป็นผู้นำเข้าสินค้า

สำหรับการเตรียมตัวเป็นผู้นำเข้าจะมีรายละเอียดดังนี้
 

 1. ถ้านำเข้าครั้งแรกต้องไปขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้า-ส่งออกในระบบ PAPERLESS ของศุลกากรก่อน
 2. สินค้าของคุณต้องได้รับอนุญาตก่อนนำเข้าหรือไม่ ถ้าต้องขออนุญาต ควรจะขอให้เรียบร้อยก่อน

 

เอกสารที่จำเป็นเพื่อดำเนินพิธีการ

 1. ใบขนสินค้าขาเข้า (Import Entry Declaration)
 2. ใบตราส่งสินค้า (B/L)
 3. บัญชีราคาสินค้า (Invoice)
 4. บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List)
 5. ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตสำหรับสินค้าควบคุมการนำเข้า (License)
 6. ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Certificate Of Origin) กรณีขอลดหรือยกเว้นอัตราอากรขาเข้า
 7. เอกสารอื่น ๆ เช่น แค็ดตาล็อก เอกสารแสดงส่วนผสม เป็นต้น


 

สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : 02-2861967-9

เพิ่มเพื่อน

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

พิธีการศุลกากรขาเข้า

บริการนำเข้าสินค้า

สินค้าต้องห้ามต้องมีใบอนุญาต

Copyright © KTC GLOBAL LOGISTICS, Thailand 2015-2017. All rights reserved.

 

Open Chat.
1
Close chat
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start