การคิดค่าขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Freight)

วิธีการคำนวณค่าขนส่งทางเครื่องบิน

การคิดค่าขนส่งสินค้าทางอากาศ  จะแบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ
-การคิดจากน้ำหนักรวมที่ชั่งได้ (Gross Weight) โดยจะมีหน่วยเป็นกิโลกรัม
-การคิดจากปริมาตรความจุ (Volume Weight) คิดจากขนาดของกล่องหรือบรรจุภัณฑ์สินค้า (กว้าง x ยาว x สูง)
เนื่องจากว่าพื้นที่ของเครื่องบินมีไม่เยอะ ถ้าหากสินค้านั้นมีขนาดใหญ่ก็จะทำให้เครื่องบินนั้นเสียพื้นที่ในการวางสินค้าชนิดอื่น ก็เลยทำให้มีการคำนวณค่าขนส่ง 2 แบบ

วิธีการคิดค่าขนส่ง

อัตราค่าขนส่ง x น้ำหนักสินค้า (ที่ได้จากการเปรียบเทียบ)

1. สินค้า A มีน้ำหนัก 50 กิโลกรัม ขนาด 30x30x30 ซม.

น้ำหนัก = 50 กิโลกรัม
ปริมาตร = 30x30x30 = 27,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร แปลงเป็นน้ำหนักโดยการหาร 6,000
น้ำหนักโดยปริมาตร = 27,000/6000 = 4.5 กิโลกรัม

ดังนั้นสินค้าชนิดนี้จะถูกคิดค่าระวางอิงตามน้ำหนักสินค้า

2. สินค้า B มีน้ำหนัก 2 กิโลกรัม ขนาด 30x30x30 ซม.

น้ำหนัก = 2 กิโลกรัม
ปริมาตร = 30x30x30 = 27,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร แปลงเป็นน้ำหนักโดยการหาร 6,000
น้ำหนักโดยปริมาตร = 27,000/6,000 = 4.5กิโลกรัม

ดังนั้นสินค้าชนิดนี้จะถูกคิดค่าขนส่งอิงตามปริมาตรของสินค้า

โดยน้ำหนักที่คำนวณออกมาแล้วนั้นจะปรากฏอยู่ในช่องราคาค่าระวาง บนเอกสาร AWB

 

โทร : 02-2861967-9

อีเมล์ : [email protected]

เพิ่มเพื่อน