ขอแจ้งให้ทราบว่า ณ ขณะนี้มีกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างใช้ชื่อของบริษัทฯ เพื่อหลอกลวงในการรับสมัครงานทางออนไลน์ โดยเฉพาะงานลักษณะคีย์ข้อมูลออนไลน์ และงานอื่น ๆ ผ่านช่องทาง Facebook และ Line ทางเราขอให้ท่านทราบว่า บริษัทฯ ไม่มีการเปิดรับสมัครงานดังกล่าวและไม่มีการเรียกเก็บค่าสมัครหรือเงินอื่น ๆ จากผู้สมัครงาน และไม่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มบุคคลที่กล่าวถึงข้างต้น